Úřadu se nelíbí názvy jako veganské máslo či netuňák

Organizace ProVeg Česko, která se zaměřuje na zvyšování povědomí o rostlinných alternativách potravin, má k dispozici právní rozbor, podle kterého ministerstvo výrobcům fakticky sděluje, že mají názvy svých výrobků buďto změnit, nebo počítat s tím, že se budou muset kvůli ochraně svých práv obrátit na soud.

Potravinářská inspekce uvedla, že některá označování alternativ potravin porušují nařízené o organizaci trhů se zemědělskými produkty nebo nařízení o poskytování informací o potravinách.

Podle inspekce se při kontrolách bude posuzovat kromě názvů i celková prezentace potraviny včetně grafického znázornění a stanovisko MZe má pouze informativní charakter, není právně závazné. 

„Závazný výklad právních předpisů při jejich aplikaci na konkrétní případ mohou provádět pouze nezávislé soudy. Jakýkoli jiný výklad právního předpisu má pouze informativní význam a není právně relevantní,“ uvádí SZPI.